دانلود آهنگ ایریسان یادش نموند
کاربر گرامی هزینه حجم مصرفی اینترنت شما نیم بها محاسبه می شود

دانلود آهنگ ایریسان یادش نموند

Irisan
Yadesh Namound

متن آهنگ یادش نموند ایریسان

ﭘﺎ رو دﻟﻢ ﮔﺬاﺷﺖ

ﺣﺴﯽ ﺑﻬﻢ ﻧﺪاﺷﺖ

وﻗﺘﯽ درو ﻣﯽ بست

ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮد ﺣﺮﻓﺎم

اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻘﺪ ﺗﻨﻬﺎم

ﻏﺮورﻣﻮ شکست

ﻣﻨﻮ ﻧﻤﯽ دﯾﺪش

ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮد از اﯾﻦ ﻋﺸﻖ

ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮه

از ترسی که نگه

ﺣﺎﻟﺶ ﭼﺮا ﺑﺪه

ﻣﯿﮕﻔﺖ ﻣﻘﺼﺮه

ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ازم

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﮕم

بعد تو می میرم

میگفت پر دردم

محاله برگردم

از روی ﺗﺼﻤﯿﻤﻢ

رﻓﺘﻮ ﯾﺎدش ﻧﻤﻮﻧﺪ

روﯾﺎﻫﺎﻣﻮ ﺳﻮزوﻧﺪ

ﺧﻮب ﻧﺸﺪم دﯾﮕﻪ

از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻓﺘﺶ

ﻧﺸﺪ ﺑﺸﻢ ﺑﻌﺪش

شکل خودم دیگه

ﻓﺮﻗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﺑﺎ

دﯾﻮارای اﯾﻦ ﺟﺎ

رد ﻣﯿﺸﺪ از ﭘﯿﺸﻢ

ﻣﯿﮕﻔﺖ ﯾﺎدم ﻣﯿﺮه

ﮔﺎﻫﯽ آدم ﻣﯿﺮه

ﻣﻨﻢ ﻋﻮض ﻣﯿﺸﻢ

ﻋﻮض ﺷﺪم آره

ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻤﯿﺬاره

دﯾﮕﻪ ﮐﺴﯽ رو ﻣﻦ

زﻣﺴﺘﻮﻧﻪ دﻧﯿﺎم

از اون ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﭼﺸﻤﺎم

درگیر بارونن

دیدگاه کاربران

کاربر گرامی درصورت عضویت در سایت و دنبال کردن خواننده مورد نظر جدیدترین آثار این هنرمند در پنل کاربری برای شما نمایش داده خواهد شد .
00:00
00:00
--
پیش فرض
افزودن به لیست پخش

توضیحات کوتاهی راجع به ویدیو